VÄSTRA: 
070 659 11 40
ÖSTRA: 
070 - 659 17 32

Våra priser

Alla priser är exklusive moms.

Spolning, rengöring tryckning av gammal brunn7400 kr
Spolning, rengöring av gammal brunn5600 kr
Renblåsning av filterbrunn5600 kr
Renblåsning och tryckning av filterbrunn8400 kr
Sprängning för ökad tillrinning6090 kr
Sprängning för losstagning pump4950 kr
Samfällighets tillägg2200 kr
Montering tätmanchette, spolning och rengöring 4"19200 kr
Montering tätmanchette, spolning och rengöring 5"21400 kr
Upptagning av pump i samband med tryckning eller spolning2400 kr
Upptagning av ejector i samband med tryckning eller spolning2700 kr
Spolning av slangar890 kr
Spolning av hydrofor890 kr
Klorering av borrhål750 kr
Milersättning spolbil195 kr/mil
Framkörning vid uteblivet arbete1500 kr ex mil
Servicebil580 kr
Vatten140 kr/m3
Byte av sänkpump inkl kabel uppdragning rengörning och spolning 
70m paket25700 kr
110m paket29700 kr
32mm PEM slang35kr/m

Vid byte från ringpump och ejektor tillkommer 5800 kr
Tillägg om brunnen är inomhus 1550 kr

Priserna kan ändras utan förbehåll.

VÄSTRA
Ulvsby 243
655 93 Karlstad
ÖSTRA
Vägmästarvägen 2
635 02 Eskilstuna
FÖLJ OSS
Producerad av
crossmenu