VÄSTRA: 
070 659 11 40
ÖSTRA: 
070 - 659 17 32

Våra priser

Alla priser är exklusive moms.

Spolning, rengöring tryckning av gammal brunn7050 kr
Spolning, rengöring av gammal brunn5290 kr
Renblåsning av filterbrunn5290 kr
Sprängning för ökad tillrinning6090 kr
Sprängning för losstagning pump4950 kr
Samfällighets tillägg2200 kr
Tillägg om brunnen är inomhus1550 kr
Montering tätmanchette, spolning och rengöring 4"19200 kr
Montering tätmanchette, spolning och rengöring 5"21400 kr
Upptagning av pump i samband med tryckning eller spolning2100 kr
Upptagning av ejector i samband med tryckning eller spolning2500 kr
Rengöring av pump I tunna (Cidmax)1590 kr
Spolning av slangar690 kr
Spolning av hydrofor690 kr
Klorering av borrhål550 kr
Kamerainpektion900 kr
Milersättning spolbil180 kr/mil
Framkörning vid uteblivet arbete1500 kr ex mil
Servicebil495 kr
Vatten120 kr/m3
Byte av sänkpump inkl kabel uppdragning rengörning och spolning 
50m paket19700 kr
70m paket23700 kr
90m paket25700 kr
110m paket27700 kr
32mm PEM slang25kr/m

Vid byte från ringpump och ejektor tillkommer 5200 kr

Priserna kan ändras utan förbehåll.

VÄSTRA
Ulvsby 243
655 93 Karlstad
ÖSTRA
Vägmästarvägen 2
635 02 Eskilstuna
FÖLJ OSS
Producerad av
crossmenu